Forsøksdyr, hvorfor?

by Heidi Nickoline on July 18, 2011

Er det et spørsmål man burde stille seg selv og samfunnet, så er det hvorfor. Hvorfor blir det testet på dyr? Joda, det finnes visse likheter mellom mennesker og dyr som kan sammenlignes, men for å sitere dyrevernalliansen sin hjemmeside:

“For eksempel vokser rotter fortere enn mennesker, lever kortere, trenger mer protein i kosten, har høyere aktivitet i enzymer som regulerer omsetningen av fett i leveren, omsetter beta-karoten på en annen måte, produserer C-vitamin i egen kropp, og mangler sammenfoldningene på hjernen som mennesker har. [12] Dette gir forskjeller som kan være utslagsgivende i forbindelse med forskning på hjertesykdommer, kreft, slag, endringer i hjernen, energiomsetningen i kroppen og mye annet.”

Jeg spør igjen hvorfor? – når det finnes nå andre alternativer!

Hvorfor skal dyrene tvangsfores med et giftig preparat som medfører vevsødeleggelse og påfølgende smerter?

Hvorfor skal dyrene opereres og få smertefulle operasjonssår?

Hvorfor skal dyret bli smittet med sykdommer som foråsaker smerter og ubehag?

Hvorfor skal dyrene være nødt til å gjennomgå dette, når vi mennesker slipper?

Alternativt til dette finnes:

  • Avanserte dataprogrammer (for eksempel QSARs) for å gjøre beregninger av stoffers giftighet.
  • Mekaniske modeller til bruk i undervisning, f.eks. gummirotte for å lære sondefôring.
  • Interaktive dataprogrammer til bruk i undervisning, for eksempel for å lære anatomi og kirurgi.
  • In vitro produksjon (produksjon i reagensglass) av preparater, i stedet for in vivo produksjon (produksjon i en dyrekropp). Det finnes cellekulturer, vevskulturer og organkulturer.
  • Befolkningsstudier og klinisk forskning på mennesker.

Hentet fra http://www.dyrevern.no/fakta/dyreforsok/i_laboratorium/#fangenskap

Det kan såklart være mer kostbart og ressurskrevende å drive alternativer til dyreforsøk, men dyrevernalliansen jobber for å opprette et statlig fond som kan støtte dette. Samtidlig betaler de universiteter og høyskoler for å kjøpe inn alternativer. Hva med å forandre den statlige støtten for pelsdyrsdrift, til en statlig støtte for å unngå unødvendige dyreforsøk? Jeg stemmer JA.

 

Ta avstand til dyreforsøk, ikke fordi du må – men fordi du kan!

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: