Vår filosofi!

by Hilde Christina on December 5, 2011

 Animal-friendly Bloggers er til for å inspirere brukere av
sosiale medier til å engasjere seg i dyrevelferd, og ikke minst finne glede i å
tilegne seg kunnskap om hvordan vi behandler dyr på en omsorgsfull måte.

Animal-friendly Bloggers handler om dyrevelferd på mange
ulike nivå, og retter seg ikke mot et bestemt område. Vi har alle våre
hjertesaker; noe vi brenner for. Afb ønsker engasjement i alle former når det
dreier seg om en innsats for dyrenes ve og vel.

Vi ønsker å spre et positivt budskap hvor det fokuseres på
alle små og store handlinger vi kan utføre for at både to- og firbente skal få
en god hverdag.

Animal-friendly Bloggers.

- Bloggers who care about animal welfare.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: